Skip to main content

När du anlitar FIA får du en leverantör som vill bidra till att du och vi når de hållbarhetsmål som EU och FN satt upp. Att kommande generationer ska ges samma möjlighet att driva verksamhet som vi kan göra och leva sina liv med hög livskvalité.

När vi producerar film…

 • Vill vi bidra till ökad hållbarhet för våra uppdragsgivare.
 • Arbetar vi ständigt för att minska svinn, t ex genom att återanvända rekvisita, scenografi.
 • Arbetar vi för att minska energiförbrukning t ex vid lagring av film.
 • Reser vi alltid klimatsmart till våra inspelningsplatser.
 • Använder vi IT för att effektivisera filmprocessen.
 • Arbetar vi för att spara tid och pengar åt våra uppdragsgivare.
 • Hyr vi ut teknik/inspelningslokaler för ökad nyttjandegrad och minskad konsumtion.
 • Har vi ett innovativt fokus för att utveckla affärsmodeller och filmprocessen i en hållbar riktning. 
 • Arbetar vi aktivt för att ta fram egna filmer som bidrar till ökad hållbarhet.
 • Återanvänder, återvinner och källsorterar vi film så långt det är möjligt.
 • Omvärldsbevakar vi branschen för att inspireras och hitta nya hållbara lösningar.
 • Avsätts 1 % av vår omsättning som filmstöd åt personer och aktörer som vi anser bidrar till en ökad hållbarhet.

Om du vill veta mer om hur vi kan bidra till att göra din verksamhet mer hållbar eller om du är intresserad av vårt hållbarhetsarbete är du mer än välkommen att höra av dig!