Skip to main content

Vård & omsorg

En filmserie om hörsel och hörselnedsättning:

AI och digitalisering • Ekonomi • Event & möten • Filmproduktion & Kommunikation • Företagande & entreprenörskap • GDPR och Upphovsrätt • Humor • Hållbarhet • Relationer på jobbet • Vård & Omsorg